Ako správne zvoliť vedúceho bakalárskej / diplomovej práce?

 

Mnoho študentov vysokej školy sa súbežne s neľahkou úlohou, ktorým je voľba témy bakalárskej alebo diplomovej práce, stretáva i s ďalším orieškom, v podobe voľby vedúceho tejto práce.

 

Na úvod je  vhodné povedať, že aj vedúci bakalárskej či diplomovej práce je ľudskou bytosťou z mäsa a kostí, ktorá chodí do práce (na univerzitu, alebo vysokú školu), má denný režim, rodinu, a v noci väčšinou spia. Jeho privilégium spočíva väčšinou len vo fakte, že ukončil vysokoškolské štúdium skôr ako vy, a na univerzite pôsobí už nejakú dobu, a tak mu v priebehu rokov v závislosti na jeho odbornej činnosti pribúdajú aj najrôznejšie akademické tituly.

 

Ide teda o človeka, ktorý učí na vysokej škole, a v rámci svojej pracovnej činnosti sa zaoberá výskumnou činnosťou v určitej vednej oblasti, na ktorú sa špecializuje. V priebehu rokov sa stáva vo svojom odbore odborníkom, píše najrôznejšie články a publikácie, a získava kompetencie na to, aby viedol záverečné práce študentov. Každá vysoká škola pravidelne na svojich webových stránkach zverejňuje okruhy pre témy bakalárskych a diplomových prác, z ktorých majú študenti možnosť si vybrať. S ohľadom na tematiku práce je potom dobré voliť vedúceho, ktorý sa danou problematikou zaoberá v rámci svojej výskumnej činnosti.

 

Ak máte vlastnú tému, ktorá nie je v okruhoch uvedená, je dobré si zistiť, ktorí z pedagógov sa danou problematikou na vašej škole zaoberajú, a osloviť ich. V prípade, že takého človeka nenájdete, je možné si požiadať o vedenie práce u odborníka z inej školy, ale jedná sa pomerne zložitý proces, ktorý so sebou nesie značné množstvo úsilia, a budeme sa mu venovať v niektorom z ďalších článkov.


V momente, kedy ste si našiel / našla vedúceho, ktorý sa tematikou Vašej práce zaoberá, nie je nič jednoduchšie, než ho osloviť. Zabudnite na hromadné emaily typu "Dobrý deň, chcem sa opýtať, či máte voľnú kapacitu pre vedenie mojej DP / BP," Svoje šance u vedúceho mnohonásobne zvýšite, keď mu v prvom emaile popíšete svoju motiváciu k voľbe danej témy, problematiku, ktorej sa chcete venovať, a aspoň okrajovo zmienite ciele, ktoré by ste radi skúmali.

 

Vedúci tak získa prehľad o tom, na čo by Vaša práca mala byť zameraná, a bude schopný zvážiť, či ste pre jeho činnosť vhodným kandidátom, alebo nie. Pokiaľ si témou ani cieľu práce nie ste istí, neváhajte nás osloviť, a my Vám s voľbou témy, obsahom a kompletnými podklady pre vypracovanie Vášho textu radi pomôžeme!